Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jogi vonatkozások

2009.02.11

     

ÜDVÖZLET MINDENKINEK!

Amint már a nyitóoldalon is említettem a „www.gitar.eoldal.hu" egy jogtisztelő webhely, amit egy csodálatos hangszer: a klasszikus gitár iránti rajongásból és a komolyzene iránti tiszteletből szerkesztek mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Azt remélem, hogy mások is ugyanolyan örömmel böngészik ezt a kedvenc hangszeremnek szentelt portált, mint amilyen nagy lelkesedéssel készítgetem-szépítgetem évek óta is.  

Itt szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy általában a jogi előírásokat mi -egyszerű földi halandók- nem mindig ismerjük eléggé. Ám a hivatalokban erre azt szokták mondani, hogy a jogi ismeretek hiánya nem mentesít senkit sem a felelősségre vonás alól. A következményeket -még a saját tudatlanságunktól eredőket is- mindenképpen el kell viselnünk. Sajnos, a jog világában való járatlansága nem mentesít senkit sem a szabálytalanságok, vétségek miatti büntetéstől!

►F I G Y E L E M !  Néhány fontos paragrafus betartására ügyelni kell mindannyiónknak!

Minden egyes hazai törvény, rendelet, egyéb állami szabály előírás viszonylag igen hamar megtalálható az Interneten a www.magyarorszag.hu" jogszabály-keresőjével, de elsősorban a Nemzeti Jogszabálytárból, a www.njt.hu-webhelyről tölthető le könnyen és jogszerűen ki is nyomtatható a számunkra éppen szükséges paragrafusok hatályban lévő szövege. No persze, azt azért el ne feledjük, hogy kizárólag a Magyar Közlöny egyes lapszámaiban nyomtatásban megjelenő, ott olvasható törvényszöveget tekintjük végérvényesnek és hivatalosan elfogadott jogi leírásnak. Az ebben közölt dátumtól mondhatjuk a törvényt vagy rendeletet hatályosnak!

A törvényalkotás a négy évente megválasztott (pártfrakciókhoz tartozó, vagy azoktól független) országgyűlési képviselőkből álló Országgyűlés joga és kötelessége. Az egyes törvényjavaslatok nem ütközhetnek Magyarország új alkotmányával, másnéven az Alaptörvénnyel. Minden egyes újabb és újabb törvény elfogadásához 2/3-os többség kell. Ez a FIDESZ-KDNP 2010-es 2/3-os győzelme után könnyebbé vált a törvényhozást. A törvények elfogadás még nem elég. Azokat az államfő aláírásával fogja szentesíteni", ám ha neki kétségei támadnának 1-1 új törvénnyel kapcsolatban, akkor aláírás előtt az Alkotmánybiróságra küldheti úgynevezett normakontrollra, vagyis hogy egyeztessék a paragrafusokat az Alaptörvényben megfogalnazottakkal.

Az egyes minisztériumok első számú vezetői a törvények végrehajtásához szükséges miniszteri rendeleteket alkotják meg. A törvényekkel, vagy miniszteri és egyéb hatóságok rendeleteivel központilag nem rendezett közérdekű ügyekben mindig az adott településeken születik döntés. A négy esztendőre választott képviselőkből és az államilag  polgármesterből álló ömkormányzat a rendszeresen megtartott közgyűlésen dönt a le nem egproblámásabb ügyekben.  ből álló közgyűlés fogalmazza és szavazza meg a helyi rendeletet, mely az önkormányzat szakigazgatási határán belül hatályos.    

A Magyar Köztársaság többször módosított 1949. évi XX. törvénye, vagyis a szocialista jellegű alkotmány alapján papíron és elméletileg mindig, mindenütt, mindenkit (az összes állampolgárt) megilletett a jóhírnévhez való jog és a szabad véleménynyilvánítás joga is. A diktatórikus időkben, a kommunisták által hozott első számú alaptörvényünket először komolyabban a rendszerváltozáskor (1989. október 23-tól) változtatták meg több ponton. 2011 december 31-én (több, mint 22 esztendő után) 2011 szilveszterén éjfélkor viszont végleg hatályát vesztette. 2012 újév napjától lett érvényes az új magyar alkotmány, pontosabban nevén Magyarország új, Nemzeti Alaptörvénye, mellyel szemben fontos követelmény, hogy a már meglévő törvényekkel teljesen összhangban legyen. Ámde ezeken a hatályban lévő törvényeken kívül számos - úgynevezett - sarkalatos törvény meghozatalát is előírta az Alaptörvény a magyar Országgyűlés számára, valamint folyamatosan egyeztetni kell a paragrafusokat gymással. Nem lenne jó egymással ellentétes jogszabályokat alkotni.

►Az egyéni vélemény-nyilvánításra továbbra is joga van minden polgárnak, valamint az ártatlanság vélelme, a jóhírnév való jog és a megkülönböztetés nélküli élet alapvtően megillet minden egyes embert !   

Amennyiben a Fórum-rovatba írnának-írnátok, akkor ott mindezeket figyelembe kell venni! Minden polgárnak veleszületett joga van az emberi méltósághoz, ezért ezen az weboldalon ne bántsuk-ne bántsák-ne bántsátok egymást! Kerülje mindenki embertársa megbélyegzését és a durva, közönséges beszédstílust! A trágár bejegyzés törlésre kerül!

A művelődés és oktatás hozzáférhetőségét, valamint a művészeti élet szabadságát elvben ugyancsak ez a fentebb megemlített régi Alkotmány is biztosította az összes állampolgára számára, titkon azért rangsorolták akkoriban az embereket az ú.n. 3T"-kategóriába! Volt a „Támogatott" és ez által bőszen bólogató kegyencek szekértábora, valamint voltak a körön kívüliek, vagyis a „Türt" alattvalók tömege és a „Tiltott" egyének, akikből aztán lettek a kommunizmust gyűlölők, a szamizdat-írók, végül a rendszerváltó-ellenzék!  Ám itt ne politizáljunk!

Az 1993-as közoktatási törvény 2012. aug. 31-én hatályon kívül került, és másnap, vagyis 2012. szept. elsején hatályba lépett Magyarországon a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. számú törvény. Írnak a művelődéshez és minőségi képzéshz való jogról! Én nagyon remélem, hogy ezen a gitáros portálon szabadon élvezhetjük továbbra is a szerteágazó zenekultúránk gyümölcseit.

Közismert, hogy az 1999. évi szerzői jogról szóló törvény alapján a zeneszerzők és szövegírók, mint egyedi művek alkotói és a közreműködő előadóművészek, mint egyéni produkciók létrehozói a saját szellemi termékeik hasznosításáról a saját hatáskörükben döntenek, illetve halálukat követő hét évtizedig az örököseik rendelkeznek róla! A hang- és videófelvételek, valamint a fotók, és a képzőművészeti alkotások felhasználhatósága szintén törvénnyel leszabályozott.

Az egyes fotókon vagy videó-felvételeken látszó magánembereknek személyiségi jogaik vannak, amiket a nyilvános közzététel esetén ugyancsak figyelembe kell venni! Sőt, az egyénekről fotót készíteni csak előzetes írásbeli engedéllyel lehet és a fényképek csakis az ő írásos engedélyükkel közölhetőek. A jog szerint a nyilvános koncerteken is tilos fotózni a hivatásos előadókat az ő előzetes engedélyük nélkül.

A hazai szerzői jogról szóló törvény az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokra vonatkozik, de nagyon sokáig nem szólt az Internetre feltett információkról és ennek még jelenleg is csak bizonyos részei szabályozottak! 

Én azt megígérhetem, hogy mások munkáját soha nem fogom itt sajátomként közzétenni! Az eredeti forrást mindig megadom majd, -éppen úgy, mint az írásbeli dolgozatoknál- így ez a felhasználás nem számít majd plágiumnak. Ezenkívül az átvett egyéni alkotásokat én soha nem változtatom majd meg sem formailag, sem tartalmilag és sosem fogok velük kereskedni.

Ez a website egyébként nagy szerencsémre - az "eOldal-hu" cég jóvoltából - ingyen áll a rendelkezésemre és jómagam is ingyen dolgozom itt; nincs a weblapon pénzmozgás és ez megfelel a Creative Coomons Licenc előírásainak!

Sokadszor ismétlem, hogy én e webhelyen nem folytatok semmiféle adás-vételi vagy reklám-tevékenységet! Nekem semmi anyagi hasznom nem származik „Dávid gitáros portálja" szerkesztéséből! 1-2 link közbeékelése miatt még nem válik jogtalan jövedelemszerzővé a tevékenységem. Én haszonszerzési szándék nélkül dolgozom a „www.gitar.eoldal.hu"-n. Mégse éreztem úgy, hogy a mindennapjaimat feleslegesen fecsérelném el, mert hiszen a világháló böngészése közben (saját belátásom szerint is) hasznosan töltöm a szabad perceimet, kellemesen szórakozom és rengeteg új ismerethez jutok. Remélem, egy kis energia- és idő-ráfordítással a „www.gitár.eoldal.hu" által másoknak is örömteli pillanatokat szerezhetek és ez engem igencsak jó érzéssel tölt el.  

Ráadásként emailben vagy a FÓRUM-rovatban gyakran kapok pozitív visszajelzéseket, melyben bíztatnak a folytatásra és nyugtatnak, hogy tetszetős, de főleg eredményesen használható ez a klasszikus gitárról szóló weboldal! Ilyenkor azt hihetem: mégse hiábavaló időpocsékolás, hanem igenis hasznos ez az ismeretterjesztő jellegű,  gitárportál-szerkesztői munkám! Amint azt fentebb már említettem ez a gitáros oldal sok hipertext és embedded-linket tartalmaz, azaz más honlapokra (például a Google-ra, a Youtebe-ra vagy a Wikipédiára) mutat rá. Ezek közbeiktatása részemről teljesen jogszerű, mert az eredeti web-forrást még a saját gitáros portálom főoldalán is feltüntetem és arra hivatkozással készítem el az aloldalakat. A máshonnan átvett videófelvételekről én azt feltételeztem/feltételezem, hogy ahonnan átkerültek/átkerülnek hozzám, azok oda már eleve „jogtisztán" jutottak/jutnak be. Azt gondolhattam és gondolhatom ezután is, hogy az általam sokadlagosan hasznosított hang- és képanyaghoz már nem tapad semmilyen jogi követelés, mert hogy a videót előzőleg feltevő webmester már a készítésében közreműködők engedélyével tette közszemlére a művet! Én azt hihettem/hihetem a videó-linkekről, hogy se a zeneszerző, se a szövegíró, se az előadó és még e felvételek technikai-kivitelezője, elkészítője se fog tiltakozni a továbbterjesztésük ellen, különösen ha jó célra használjuk. Ha netalán minden jószándékom ellenére valahonnan véletlenül tiltott alkotást vennék át, elnézést kérek érte! Sajnálatos tájákozatlanságom miatt és akaratom ellenére történhet meg velem ilyesmi. Ha valamilyen előre nem látott ok miatt egy-egy felhasznált videót mégiscsak letiltatnának és kitörölnének innen az eOldal-működtetői erről a gitáros portálról, akkor én majd igyekszem annak helyére alami hasonló jellegű, de már valóban szabadon felhasználható felvételt keresi. Sokadszorra is megismétlem, én jóhiszeműen eddig mindig azt feltételeztem, hogy a Internetről átvett videók és szövegek már teljesen plágium-mentesek és rég szabad-felhasználásúak! 

Egy másik megjegyzésem is lenne. Azt gondolom, hogy a zenészek elméletileg tisztában lehetnek azzal, hogy a nyomtatásban, hivatalosan megjelent kottákat a kiadó vagy az alkotók írásbeli engedélye nélkül még személyes használatra sem szabad sokszorosítani a szerzők életében és haláluk után 70 évig!! A zenetanároknak is illik ügyelniük erre!

Az irodalmi művekről oktatási célra egy-egy alkalommal néhány oldal lefénymásolható, de folyamatosan és egyszerre az az összes lap azokból sem! Jogvédett kottából egyetlenegy lap sem nyomtatható ki, legfeljebb csak kézzel másolható! Az alkotókra vagy örököseikre tekintettel kerül a © jel  a kiadványokra. COPYRIGHT BY= A JOG ÁLTAL...vagyis a kiadvány  csakis X.Y. saját tulajdona. A mű jogtulajdonosainak neve után írják oda a "Copyright by" kifejezést és az bizony komoly "lopás", hogyha nem vagyunk erre tekintettel. 2012-ben az 1942 előtt elhunyt szerzők alkotásai már másolhatóak! Az új büntető törvénykönyv szerint már 2000 forint feletti eltulajdonítás esetén is bírósági eljárás indul az elkövető ellen. Mennyibe is kerül ma egy kotta?

www.gitar.eoldal.hu-honlap „kották"-nevű aloldaláról alkotói-tiltás alól már régen felszabadult művek tölthetőek le bárki által, szabadon. E kottás-linkek egy részét a világhálóról magam kerestem össze, de egy részükért a "www.kil.hu"-nak tartozom hálával. A Klasszikus-gitár Információs Lap hozzám hasonlóan ezt a hangszert isteníti, ám ők vérbeli profik, én viszont csak egy amatőr vagyok. Nekik van Budán egy remek gitáros boltjuk is, amit itt/most -sajnos- nekem tilos reklámozni. Remélem, ők nem neheztelnek meg rám azért, hogy a szabaddá váló kották-linkgyűjteményét átvettem tőlük, de utalok rá, hogy ők gyűjtötték össze. Köszönet nekik a gitárimádók táborának nevében. Egyébként is én nem lehetek számukra rivális sem a „professzionális zenei tömegtájékoztatás" terén, sem pedig a zenéhez szükséges eszközökkel és egyéb kellékekkel való kereskedelem piacán. Akiknek felkeltettem az érdeklődését a szerzői joggal kapcsolatosan, azok alaposabb, precízebb és ingyenes szaktanácsot kérhetnek az "ARTISJUS"-tól, Szerzői Jogvédő Egyesület budapesti Irodájának Jogi Osztályától!

www.artisjus.hu vagy www.artisjus.com saját tapasztalatom szerint mindig készségesen, rövid határidővel válaszol és ott mindig bizalmasan kezelik a feltett kérdéseket. Tanácsaikra viszont nem illik hivatkozni nyilvánosan és egy megindított szerzői jogi perben sem lehet ismertetni az ő álláspontjukat. Ilyenkor már egyéni-ügyvéddel kell képviseltetni magunkat.

Ám én azt remélem, a www.gitar.eoldal.hu"-honlap linkjei miatt még sem idéznek be majd engemet a bíróságokra!

netikett egy nem-hivatalos internetes protokoll, amely a 3. évezredben az információs szupersztrádán való viselkedési szabályokat foglalja magába. Sokan használják a netes-szlenget és a közismertté vált jeleket. Én inkább a magyar köznyelv illedelmes szavait szeretném itt látni, olvasni. Higyjék el/higyjétek el, az életben nem kell mindig sietni és kifejezéseket rövidíteni. Szépen, magyarul, helyesen, tisztességesen és emberségesen! Így kellene interneten hozzászólni. Azt hiszem, nem sokáig időznek itt olyanok, akik számára más fontos, nem a zene!

(1.)= Akiknek „az élet = háború", vagy akik a nehézségeket mindig csak le akarják győzni és emiatt ők örökösen csak futnak az ehhez szükséges pénz, paripa, fegyver után, azok nem érnek rá muzsikálni!

(2.) Azok, akik mindig két lábbal a földön állnak, mert lehúzza oda őket a sok gond és mindig a saját bajukon keseregnek, azok sem zenélnek.

(3.) Azok, akiks zámos elfoglaltságuk miatt folyton csak rohannak és rohannak és rohannak, meg folyton csak kapkodnak, hiszen sürgeti őket az a szintén nagyon rohanó Idő...Szóval: az ilyen emberek valószínüleg Dávid gitáros portálja" aloldalain sem időznek majd sokáig!

Az Élet szépségeit keresők, az emberek jóságában hívők és az igazság győzelmében reménykedők szakítanak 1-2 percet a komolyzenére, ráérnek foglalkozni a klasszikus gitárral.

Remélem, hogy a zenekedvelők és gitárszeretők minél többen rátalálnak a Dávid gitáros portálja"-weboldalra. Én minden visszatérő vendégemet szeretettel várom, minden ismeretlen idetévedőnek szívből örülök. Szeretnék jó házigazdája lenni Mindnyájuknak/Mindnyájatoknak.

Kérek azért minden hozzászólót a netikett betartására!

Kérem Dávid gitáros portálja"- Fórum-aloldalának látogatóit az elfogadható, normál-stílus alkalmazására.

Ez nem nagy kérés tőlem, ugye?

Amit írok, az nem akar rémhírterjesztés" lenni, de van a PC klaviatúráján törlés-funkció is!

Az én házam, az én váram"- mondták régebben a magyarok.

Nos hát, mostanában sokan igy vagyunk ezzel az Internet kapcsán.

A 21. században, a saját számítógépek és önálló-szerkesztésű honlapok korában már nem vitatkozunk a neten közölt kérésünket megtagadókkal, elég egy DEL-gomb!

Még az ilyen ingyen-használt .eoldal-hu" weboldalak készítése során is csak a „FŐ"-szerkesztő kezében a döntés joga! Ettől már csak a gazda", vagyis a web-szolgáltatónk: az „eOldal-cég" a nagyobb  „Úr". No de azért ugye még nincs harag?! Ezt itt csupán a miheztartás végett írtam le.

Szeretettel fogadok továbbra is mindenkit.

Hívok minél több látogatót ebbe a Klasszikus gitár  FAN-CLUB-ba!

Persze nem a sokaság számít- legalábbis így szokták mondani, de azért jó lenne, ha minél többen lennénk a Dávid gitáros portálján". Néha versenyt hirdet a webhelyszolgáltató amiatt, hogy vajon melyik portál a leglátogatottabb? Sajnos, nem kerültem a TOP10-be, de még a legnézettebb 150 közé sem. Most még sok millió magyar honfitársunk csak a pocakjával törődik inkább: az a fő kérdés egyelőre nap, mint nap, hogy: mit együnk? A legfőbb közmondás, hogy: „Amit ma megehetsz, ne hagyd meg másnapra!"

A FŐZŐCSKÉZŐS OLDAL MOST A SZTÁR, SAJNOS, NEM A KLASSZIKUS GITÁR!

A zene hallgatása nagy luxus, a komolyzenéhez és a zenéléshez-értés ma igazi kiváltság! A klasszikus gitárt sokan szeretik, de úgy tűnik mégsem elegen! A pillanatnyi állás szerint magyarok zöme a pénzt és a hasát, például a Szamócát imádja legjobban. Az első helyen egy olyan honlapok állnak, ahol milliókat lehet nyerni vagy jókat lehet főzőcskézni. Én is kedvelem a drágát, igen édes, kedves, kellemes, klassz. A "SZAMÓCA.EOLDAL.HU"- FŐZőCSKE WEBLAPNAK EZÚTON IS GRATULÁLOK A 2. HELYEZÉSHEZ! JÓ LENNE PERSZE, HA EGY KIS NASSOLÁS MELLÉ GITÁRSZÓT HALLGATNÁNAK AZ ÁLTALAM SZERKESZTETT "WWW.GITAR.EOLDAL.HU"-RÓL!! 

                                                Minden jót kívánok a Tisztelt Látogatóimnak!

Jó böngészést kívánok azoknak, akik épp e pillanatban olvassák ezt a gitáros-oldalt, vagy  most készülnek hallgatni-nézni a közbelinkelt videókat, esetleg programot, kottát keresnek itt. Mindig nagy szeretettel köszöntöm azokat a profikat, akik a munkájuk során komolyzenei információ-forrásként használják fel ezt az én szerkesztményemet, és üdvözlöm azokat is, akik éppen itt szórakoznak a klasszikus gitár-játékok hallgatásával.

Kérem, jelezzenek/jelezzetek vissza, hogy mi lenne ezeknél jobb, vagy milyen aloldal kellene még? Egy buzdítás vagy egy egészséges kritika jóvoltából -talán- nagyobb ambícióval és jobban végezném ezt az önkéntes munkámat. 

Mellesleg jegyzem csak meg, hogy 2011 az Európai Önkéntesség Éve volt, ámde jómagam ezt a „www.gitar.eoldal.hu"- honlapot már 2009 februárjától készítem önként és ingyenesen! 

Szívélyes üdvözlettel: Balázs Dávid L. website-szerkesztő  

-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                         JOGI HÁTTÉR:

1992. évi LXIII. számú  (jelenleg is érvényes)   a d a t v é d e l m i   t ö r v é n y

1993. évi LXXVI. számú  (2012. aug.31-től hatályon kívül helyezett)  ex-közoktatási törvény!

1994. (VI.8.) / 11. számú (2012. április 24-től módosított) miniszteri rendelet az intézmények működéséről

1999. évi LXXXVI. számú hatályban lévő  s z e r z ő i  j o g r ó l  s z ó l ó  t ö r v é n y

2004. évi CXL. számú, az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény

2011. évi CXC. számú  (2012. szeptember elsejétől hatályba lépő)  nemzeti köznevelésről szóló új törvény! 

                                                                            §

NOTA  BENE!

 JEGYEZD MEG JÓL!

 A Magyar Köztársaság hatályos törvényei, kormány- és miniszteri rendeletei 

teljes terjedelmükben megtalálhatóak a  www.magyarorszag.hu-n, illetve

a Nemzeti Jogszabálytárban (ami a „www.njt.hu"-n érhető el) - ám

csakis a Magyar Közlöny számaiban nyomtatásban megjelenő

rendekezések szövegei tekinthetők hivatalosnak!

______________________________________________

 HAZÁNK HIVATALOS NEVE MOST „M A G Y A R O R S Z Á G",

de az  á l l a m f o r m a  - továbbra is -  k ö z t á r s a s á g !

Országunk egységének megtestesítője az  „á l l a m f ő",

másképpen a  „k ö z t á r s a s á g i   e l n ö k".

Egyszemélyben ő a magyar hadsereg

legfőbb katonai parancsnoka és  

hazánk hivatalos képviselője

más államokkal szemben.

Nemzetünk  törvényhozó testülete ma is az

Országházban=a Parlamentben ülésező

Országgyűlés, élén a „h á z e l n ö k".

A mai Magyarország

mindennapi életét a kormány,

mint a törvényeket végrehajtó szerv

irányítja és szervezi meg, amelynek

  első számú vezetője a „kormányfő" ,

másnéven „m i n i s z t e r e l n ö k".

A kinevezett miniszterekkel és/vagy  

az államtitkárokkal együtt Ő dönt

minden fontos államügyben.

Közjogi méltóságnak tekinthetők

az Alkotmánybíróság, az MTA és a

magyar bíróság, a Kúria elnökei.

Jelentős szerepet  töltenek be

az ombudsmanok, magyarul

kormánybiztosok.

 _____________________________________________________

 2012 január elsején lépett hatályba az új, Nemzeti Alaptörvényünk.

 Ezt megelőzően hatályon kívül helyezték a diktatúrában érvényes Alkotmányt=

a többször módosított 1949. évi XX. törvényt, mely kb. 63 évet+4 és fél hónapot élt!

Ez itt alább már csupán egy érvénytelen, szocialista jellegű szöveg,

egy rövid kivonat az 1949. augusztus 20-án kihirdetett törvényből, 

vagyis az először még a Magyar Népköztársaság"-ban használt,

majd az 1989. október 23-án kihirdetett Magyar Köztársaság"

területén hatályban maradó, de módosított régi Alkotmányból. 

    
I. fejezet: Általános rendelkezések

7.§(1) A Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja továbbá a nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját.
8.§(1) A M.K. elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendő kötelessége.
8.§(2) A M.K.-ban az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja. 
16.§ A M.K. különösen gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, o k t a t á s á r a és nevelésére, védelmezi az ifjúság érdekeit.

II.fejezet: Alapvető jogok és kötelességek

54.§(1) A M.K.-ban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.
57.§(1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki egyenlő...